MANUEL BOIX

 

 

Tirant lo Blanc. Volum I Tirant lo Blanc. Volum II Tirant lo Blanc. Volum III Tirant lo Blanc. Volum IV  

 

Tirant lo Blanc

 

"Està de continu la proa del meu desig al perillós port d'honc navegant per la tempestuosa mar d'amor, per la qual no sols lo treballar mas lo morir és glòria tal, que en les penses dels mortals oblidar no es lleixa." (Capítol 402)

 

"Estant en aquestes raons, entrà per la tenda lo senyor d'Agramunt tot torbat, ab l'espasa nua en la mà, sabent com Tirant s'era esmortit en los braços de la donzella." (Capítol 362)
"Com foren atesos a la ciutat, atendaren-se aquí e posaren siti entorn de la ciutat molt prop, a dos tirs de ballesta." (Capítol 384)
"E per a vós, Tirant, conquistar lo món és xica paraula. Per lo gran efecte de vostres obres, lo Gran Turc tremola e lo Soldà temoreja que Tirant encara sia sobre la terra." (Capítol 396)
"E lo drac que véu que l'home no es movia, ans estava esperant, e molt gentilment e suau s'acostà a ell e besà'l en la boca." (Capítol 411)
"En poca hora Tirant hagué vençuda la batalla delitosa, e la Princessa reté les armes e abandonà's mostrant-se esmortida." (Capítol 436)
"E, per tornes, vos volem dar nostra filla Carmesina per muller, si vostra virtut la volrà, car nós som ja en tal edat posat que no som per a regir ni menys defendre l'Imperi ." (Capítol 452)
"E, estant en aquestes paraules, Tirant llançà un gran crit." (Capítol 471)
"En les flames d'or se cremaven tals lletres: C.C.C., i en les flames de foc se cremaven aquestes: T.T.T., significant per açò que l'or del seu amor cremant s'apurava en les flames de Carmesina." (Capítol 485)
"I, estesa sobre lo cors, besant la boca freda, mesclava les sues llàgremes calentes ab les fredes de Tirant, e volent pronunciar no podia ni sabia tristes paraules a tanta dolor conformes. I, ab les mans tremolant, los ulls de Tirant obria, los quals primer ab la boca, aprés ab los seus ulls besant, així d'abundants llàgremes omplia, que semblava Tirant, encara mort, plorant la dolor de la sua Carmesina viva, planyent deplorava." (Capítol 473)
 

 

Característiques del Quart Volum

Il.lustracions: dos medallons a color, 14 cm. de diametre,
i dotze gravats:
un frontispici, 36,5 x 51 cm.,
vuit làmines, 31 x 23 cm.,
dues vinyetes, cadasquna de 17 cm. d'amplada,
i un desplegable panoràmic, 36,5 cm. x 100 cm.
Un alfabet de caplletres, 5 x 5 cm.,
especialment disenyades per aquest llibre.
Composició del text en lletra de tipus Palladium
i peus en Bodoni cursiva.
Capsa tipogràfica: 29 x 17,5 cm.
Grandaria del paper: 39 x 26,5 cm.
Paginació: dos fulls de plec de 8 guardaplanes,
4 planes per a la portadilla i crédits editorials,
2 fulls de plec de 8 planes per al frontispici
i el desplegable,
8 carpetes de 4 planes per a les làmines,
138 planes de text i 14 d'index.
Edicions impreses:
una CÒPIA ÚNICA, en paper "Super Alpha",
tres CÒPIES ESPECIALS, en paper "Super Alpha",
tres-centes CÒPIES, en paper "Castle".
El colofó està datat a la segona setmana d'octubre de 1986.

 

 

Si vols escriure'm pots fer-ho a: manuelboix@gmail.com