MANUEL BOIX

 

 

Il.lustracions

Altres revistes

 

ALTRES REVISTES
–La ballena alegre. Núm. 19. Ed. Doncel (Madrid), 1967. (Il·lustracions conjuntes de M. Boix i M. Calatayud)
–La ballena alegre. Núm. 22. Ed. Doncel (Madrid), 1967. (Il·lustracions conjuntes de M. Boix i M. Calatayud)
–Teresa. Núm. 223 (El niño que nació de un melocotón. Popular). Ed. Revista para todas las mujeres (Madrid), 1972
–Teresa. Núm. 240 (El gigante egoista. Oscar Wilde). Ed. Revista para todas las mujeres (Madrid), 1973
–Terror gráfico. Núm. 10 (El cáncamo). Ursus Ediciones (Barcelona), 1973. (Còmic il·lustrat conjuntament per M. Boix i J. Arocas, amb text de J. Millo)
–L’Andana. Núm. 5. Ajuntament de l’Alcúdia (l’Alcúdia), desembre de 1978
–L’Espill. Núm. 4. Edicions Tres i Quatre (València), 1979
–Cimal. Cuadernos de cultura artística. Núm. 7. Cimal (Gandia), 1980
–All-i-oli: Quaderns dels Treballadors de l'Ensenyament del Pais Valencià. Núm. 5. Federació de Treballadors de l’Ensenyament del PV (València), abril de 1980
–L'esplai: Publicació dels Països Catalans i Occitània. Núm. 42. L’esplai (Barcelona), 1980
–Butlletí intern: Acció Cultural del País Valencià. Núm. 8. Acció Cultural del País Valencià (València), febrer de 1981
–Cairell, revista de literatura. Núm. 8. Almudín, S.A. (València), 1981
–Papers de la Costera. Núm. 2. Associació d’Amics de la Costera (Xàtiva), 1982
–Cartelera Turia. Núm. 959. Cartelera Turia (València), 21-06-1982
–Cartelera Turia. Núm. 1.188. Cartelera Turia (València), 10-06-1986
–Gregal Llibres. Catàleg 1987-88. Consorci d’Editors Valencians (València), 1987
–CLIJ. Cuadernos de Literatura Infantil i Juvenil. Núm.18. Ed. Fontalba (Barcelona), 1990
–Enfermeria integral: Revista científica e informativa. Núm. 27. Col·legi Oficial d’Infermeria (València), 1993
–Enfermeria integral: Revista científica e informativa, Núm. 56. Col·legi Oficial d’Infermeria (València), 2001
–Enfermeria integral: Revista científica e informativa, Núm. 58. Col·legi Oficial d’Infermeria (València), 2001
–Enfermeria integral: Revista científica e informativa, Núm. 60. Col·legi Oficial d’Infermeria (València), 2002
–Literatures. Núm. 1, època II. Ed. Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (Sueca), 2003
–Mètode: Revista de difusió de la investigació. Núm. 43. Universitat de València (València), octubre 2004
–Minerva. Núm. 94. Círculo de Bellas Artes (Madrid), octubre 2004
–Mètode: Revista de difusió de la investigació. Anuario 2005 (Envejecimiento. El paso del tiempo). Universitat de València, València, 2005, p. 148 – 149

 

 

Si vols escriure'm pots fer-ho a: manuelboix@gmail.com