MANUEL BOIX

 

 

Tirante el Blanco. Volumen I Tirante el Blanco. Volumen II Tirante el Blanco. Volumen III Tirante el Blanco. Volumen IV  

 

Tirante el Blanco.

 

"Està de continu la proa del meu desig al perillós port d'honc navegant per la tempestuosa mar d'amor, per la qual no sols lo treballar mas lo morir és glòria tal, que en les penses dels mortals oblidar no es lleixa." (Capítulo 402)

 

"Estant en aquestes raons, entrà per la tenda lo senyor d'Agramunt tot torbat, ab l'espasa nua en la mà, sabent com Tirant s'era esmortit en los braços de la donzella." (Capítulo 362)
"Com foren atesos a la ciutat, atendaren-se aquí e posaren siti entorn de la ciutat molt prop, a dos tirs de ballesta." (Capítulo 384)
"E per a vós, Tirant, conquistar lo món és xica paraula. Per lo gran efecte de vostres obres, lo Gran Turc tremola e lo Soldà temoreja que Tirant encara sia sobre la terra." (Capítulo 396)
"E lo drac que véu que l'home no es movia, ans estava esperant, e molt gentilment e suau s'acostà a ell e besà'l en la boca." (Capítulo 411)
"En poca hora Tirant hagué vençuda la batalla delitosa, e la Princessa reté les armes e abandonà's mostrant-se esmortida." (Capítulo 436)
"E, per tornes, vos volem dar nostra filla Carmesina per muller, si vostra virtut la volrà, car nós som ja en tal edat posat que no som per a regir ni menys defendre l'Imperi ." (Capítulo 452)
"E, estant en aquestes paraules, Tirant llançà un gran crit." (Capítulo 471)
"En les flames d'or se cremaven tals lletres: C.C.C., i en les flames de foc se cremaven aquestes: T.T.T., significant per açò que l'or del seu amor cremant s'apurava en les flames de Carmesina." (Capítulo 485)
"I, estesa sobre lo cors, besant la boca freda, mesclava les sues llàgremes calentes ab les fredes de Tirant, e volent pronunciar no podia ni sabia tristes paraules a tanta dolor conformes. I, ab les mans tremolant, los ulls de Tirant obria, los quals primer ab la boca, aprés ab los seus ulls besant, així d'abundants llàgremes omplia, que semblava Tirant, encara mort, plorant la dolor de la sua Carmesina viva, planyent deplorava." (Capítulo 473)
 

 

Características del Cuarto Volumen

Ilustraciones: dos medallones a color, 14 cm. de diámetro,
y doce grabados:
un frontispicio, 36,5 x 51 cm.,
ocho láminas, 31 x 23 cm.,
dos viñetas, cada una de 17 cm. de ancho,
y un desplegable panorámico, 36,5 cm. x 100 cm.
Un alfabeto de capitulares, 5 x 5 cm.,
especialmente diseñadas para este libro.
Composición del texto en letra de tipo Palladium
y pies en Bodoni cursiva.
Caja tipográfica: 29 x 17,5 cm.
Tamaño del papel: 39 x 26,5 cm.
Paginación: dos hojas de pliegue de 8 guardapáginas,
4 páginas para la portadilla y créditos editoriales,
2 hojas de pliegue de 8 páginas para el frontispicio
y el desplegable,
8 carpetas de 4 páginas para las láminas,
138 páginas de texto y 14 de índice.
Ediciones impresas:
una COPIA ÚNICA, en papel "Super Alpha",
tres COPIAS ESPECIALES, en papel "Super Alpha",
trescientas COPIAS, en papel "Castle".
El colofón está fechado en la segunda semana de octubre de 1986.

 

 

Si quieres escribirme puedes hacerlo a: manuelboix@gmail.com