MANUEL BOIX

 

 

Obra gràfica

Gravats a l'aiguafort 1978-1985

El de Joan J. (Trama/ordit)

El de Joan J. (Trama/ordit)

Aiguafort a una tinta
Mesures planxa: 15,4 x 16 cm
Mesures paper: 38,4 x 28 cm
Número tirada: 75
Any 1978

Deu imatges sobre les germanies

Deu imatges sobre les germanies

Aiguafort a una tinta
Mesures planxa: 43,5 x 33,2 cm
Mesures paper: 60,3 x 52,8 cm
Número tirada: Prova d'estat
Any 1978

Torç tallat

Torç tallat

Aiguafort a una tinta
Mesures planxa: 44,2 x 26,5 cm
Mesures paper (Guarro Super Alpha): 76 x 56,3 cm
Número tirada: 75 exemplars en tinta sepia i 50 exemplars en tinta negra
Any 1977

Caiguada en quatre imatges

Caiguada en quatre imatges

Gravat aiguafort
Mesures planxa: 48 x 48 cm (4 plantxes)
Mesures paper (Guarro Super Alpha): 106 x 78 cm
Número tirada: 25
Any 1981

A Joan Fuster– Perspectiva vertadera

A Joan Fuster – Perspectiva vertadera

Aiguafort a una tinta
Mesures planxa: 30 x 23,4 cm
Mesures paper: 53,4 x 38,8 cm
Número tirada: 110 exemplars (Inclòs en la carpeta A Joan Fuster (58 x 44 x 7 cm) de la Fundació Renau. Edició a cura d'A. Miró. Obra gràfica de R. Armengol, J. Azorín, A. Blasco, M. Boix, J.R. Castejón, A. Gabino, J. Genovés, A. Miró, J. Vento i R. Zamorano. Posteriorment, amb tinta sepia, es fa una tirada de 75 exemplars)
Any 1982

A Sanchis Guarner

A Sanchis Guarner

Aiguafort a dos tintes a la poupée
Mesures planxa: 40 x 14 cm
Mesures paper: 53,4 x 37,6 cm
Número tirada: 110 exemplars (Inclòs en la carpeta A Sanchis Guarner (58 x 43,3 x 6 cm) de la Fundació Renau. Edició a cura d'Antoni Miró. Obra gràfica de M. Boix, J. Francés, A. Miró, J. Guinovart, P. Serrano, S. Sòria i M. Valdés. Posteriorment, amb tintes bistre i blava, es fa una tirada de 75 exemplars)
Any 1984

Emmirallament

Emmirallament

Aiguafort a una tinta
Mesures planxa: 15 x 13 cm
Mesures paper: 38 x 28 cm
Número tirada: 50
Any 1984

Clarobscur

Clarobscur

Aiguafort a una tinta
Mesures planxa: 15,5 x 9 cm
Mesures paper: 27,5 x 20 cm
Número tirada: 75
Any 1984

Pedres

Pedres

Aiguafort a una tinta i aquarel·la
Mesures planxa: 72,5 x 84,5 cm
Mesures paper (Guarro Super Alpha): 78,5 x 106 cm
Número tirada: 75 exemplars en tinta negra i 25 exemplars en tinta bistre
Any 1982

Sense títol 3 (pedra)

Sense títol 1 (pedra)

Aiguafort a una tinta i aquarel·la
Mesures planxa: 27 x 7,5 cm
Mesures paper (Guarro Super Alpha): 38,5 x 28,3 cm
Número tirada: 75 (per a Galeria del Palau – ARCO’83)
Any 1983

Sardines

Sardines

Aiguafort a una tinta i aquarel·la
Mesures planxa: 72 x 84,5 cm
Mesures paper (Guarro Super Alpha): 78 x 106 cm
Número tirada: 75 exemplars en tinta negra i 25 exemplars en tinta bistre
Any 1982

Sense títol 4 (peix)

Sense títol 2 (peix)

Aiguafort a una tinta i aquarel·la
Mesures planxa: 27 x 6,9 cm
Mesures paper (Guarro Super Alpha): 38,5 x 28,3 cm
Número tirada: 75 (per a Galeria del Palau – ARCO’83)
Any 1983

Ocells

Aiguafort a una tinta i estampació en sec
Mesures planxa: 56 x 49 cm
Mesures paper (Papel Velin de Arches): 76 x 56,5 cm
Número tirada: 75 (Inclòs en la carpeta Colección de grabados de Premios Nacionales de Artes Plásticas de la Galería Décaro (Madrid). Obra gràfica dels divuit artistes plàstics que reberen el Premio Nacional del Ministerio de Cultura español entre 1980 i 1985: J.M. Díaz Caneja, A. Ràfols Casamada, M. Boix, J. Hernández, L. Gordillo, J. Hernández Pijuan, E. Arroyo, R. Canogar, J. Guinovart, A. Fraile, L. Muñoz, M. Valdés, D. Villalba, J. Caballero, J. Genovés, M. Mompó, J. Barjola i G. Pérez Villalta)
Any 1985

Miralls

Aiguafort a una tinta, estampació en sec i aquarel·la
Mesures planxa: 56,6 x 49,2 cm
Mesures paper (Papel Velin de Arches) 76 x 56,5 cm
Número tirada: 75 (Inclòs en la carpeta Colección de grabados de Premios Nacionales de Artes Plásticas de la Galería Décaro (Madrid). Obra gràfica dels divuit artistes plàstics que reberen el Premio Nacional del Ministerio de Cultura español entre 1980 i 1985: J.M. Díaz Caneja, A. Ràfols Casamada, M. Boix, J. Hernández, L. Gordillo, J. Hernández Pijuan, E. Arroyo, R. Canogar, J. Guinovart, A. Fraile, L. Muñoz, M. Valdés, D. Villalba, J. Caballero, J. Genovés, M. Mompó, J. Barjola i G. Pérez Villalta)
Any 1985

Escrit i gravat II (Trama/ordit)

Aiguafort a dos tintes –a partir de dos plantxes de Escrit i gravat–.
Mesures planxa: 23 x 17,8 cm + 5 x 5,5 cm
Mesures paper: 56,5 x 38 cm
Número tirada: 75
Any 1985

Sense títol 5 (díptic)

Sense títol 5 (díptic)

Gravat aiguafort a una tinta i aquarel·la –a partir de dos de les plantxes de L.B.–
Mesures planxa: 11,9 x 26,3 cm
Mesures paper (Guarro Super Alpha): 28 x 38,5 cm
Número tirada: 50
Any 1985

 

 

Si vols escriure'm pots fer-ho a: manuelboix@gmail.com