MANUEL BOIX

 

 

Tirant lo Blanc. Volum I Tirant lo Blanc. Volum II Tirant lo Blanc. Volum III Tirant lo Blanc. Volum IV  

 

Tirant lo Blanc

 

"E, tota nua, se n'anà per l'aigua seguint la vora de la mar." (Capítol )

 

"Per força o per grat, ell passarà a vós, aprés vos farà tres figues e les vos posarà en la barba. Aprés vos dirà: " Na mala dona, ni grat ni gràcies, ara que n'he hagut lo que desijava." (Capítol 215)
"Estant en aquestes raons, entrà la Viuda Reposada, e la Princessa la pregà que es banyàs ab ella." (Capítol 231)
"Certament - dix l'Emperadriu -, sí poden fer, per ço com t'est enamorat de ta mare e has mostrada la tua valentia." (Capítol 262)
"E, pensant en si, tingué dubte que los espills no li representassen fals lo que havia vist, e trencà los espills mirant dins si havia alguna cosa maliciosa que fos feta per art de nigromància, e no trobà res del que pensava." (Capítol 283)
"Senyor, io no crec que natura pogués formar un cors mortal ab més perfecció, car pintor no poguera pintar un cors més bell del que io he vist." (Capítol 299)
"E véu ab los ulls de la pensa camí per on la sancta crestiandat poria ésser exalçada, deliberà de mostrar molta amor a la Reina perquè tingués voluntat de fer-se crestiana, no perjudicant en res l'amor que tenia a la sua Princessa." (Capítol 324)
"E aquest Rei era son germà, coneixent-lo molt bé en les armes, e sobre lo bacinet que portava una gran bogia tota d'or, ab moltes pedres precioses que tenia entorn." (Capítol 340)
"E veren acostar una esquadra de gent ab una bandera blava on hi havia pintat un eixam d'abelles totes d'or, e tots feien gran esforç de matar lo rei Escariano." (Capítol 349)
"Oh, com sou donzella de mal comport! Eixiu ara del bany e teniu les carns llises e gentils, prenc gran delit en tocar-les ." (Capítol 233)
 

 

Característiques del Tercer Volum

Il.lustracions: dos medallons a color, 14 cm. de diametre,
i dotze gravats:
un frontispici, 36,5 x 51 cm.,
vuit làmines, 31 x 23 cm.,
dues vinyetes, cadasquna de 17 cm. d'amplada,
i un desplegable panoràmic, 36,5 cm. x 100 cm.
Un alfabet de caplletres, 5 x 5 cm.,
especialment disenyades per aquest llibre.
Composició del text en lletra de tipus Palladium
i peus en Bodoni cursiva.
Capsa tipogràfica: 29 x 17,5 cm.
Grandaria del paper: 39 x 26,5 cm.
Paginació: dos fulls de plec de 8 guardaplanes,
4 planes per a la portadilla i crédits editorials,
2 fulls de plec de 8 planes per al frontispici
i el desplegable,
8 carpetes de 4 planes per a les làmines,
175 planes numerades.
Edicions impreses:
una CÒPIA ÚNICA, en paper "Super Alpha",
tres CÒPIES ESPECIALS, en paper "Super Alpha",
tres-centes CÒPIES, en paper "Castle".
El colofó està datat a la primera setmana de juny de 1984.

 

 

Si vols escriure'm pots fer-ho a: manuelboix@gmail.com