MANUEL BOIX

 

 

Bibliofília

Carpetes col.lectives

Establiments de la vila de Vilafamés, fets i ordenats per Antoni Paboner. MDCXXX

59,4 x 40,5 x 3,3 cm. Any 1980
Participació plàstica de Manuel Boix, Pilar Dolz, Manuel Menar, Amat Bellés i Vicent Traver
Text: Antoni Paboner, en impressió facsímil
Edició del Museu Popular d’Art Contemporani de Vilafamés
Tallers gràfics Fills de F. Armengot (Castelló de la Plana)
DL: CS-490-1980
Tirada de 130 exemplars numerats i signats pels autors: 15 de PA, en romans; 15 Hors commerce, en romans; 25 en estoig de fusta, en aràbics, de l’1 al 25; i 75 en estoig de cartó folrat amb tela, també numerats en aràbics, del 26 al 100
L’obra de Boix, Abellars, és un aiguafort de 34 x 22,5 cm sobre paper Super Alfa de Guarro de 54,5 x 37,7 cm

Escrit i gravat. Valls, Estelles, Palacios, i Michavila, Verdú, Boix

40 x 28,3 x 3,5 cm. Any 1981
Capsa de gravats resultat de la col·laboració plasticoliterària entre els escriptors Valls, Vicent Andrés Estellés i Josep Palàcios i els artistes plàstics Joaquim Michavila, Joan Verdú i Manuel Boix
Paper Super Alfa de Guarro de 38,2 x 28 cm
Edició: Partit Nacionalista del País Valencià
Impressió del text: Impremta Palàcios (Sueca)
ISBN: 84-300-5342-5. DL: V-2720-1981
Tirada de 167 exemplars numerats i signats: 1 exemplar únic, nominat a premsa, que inclou un joc de proves d’estampació i les tres planxes de coure inutilitzades; 10 numerats en romans, nominats a premsa i amb sengles jocs de proves complementàries; 150 numerats en aràbics, i 6 exemplars d’autor
L’obra de Boix és un aiguafort, amb tintes negra i verda a la poupée, de 23 x 18 cm sobre paper Super Alfa de Guarro de 38,2 x 28 cm
El 1985 es va fer una reedició, amb tinta sèpia

El collar de la Coloma

50,4 x 39,5 x 3,5 cm. Any 1981
Obra gràfica: Boix, Heras, Armengol i Ramos
Textos: Vicent Andrés Estellés (Plaça del collar de la coloma) i Antoni Martínez (versió lliure dels poemes d’Ibn Hazm)
Pròleg: Joaquim Corts
Edició de l’Agrupació d’electors socialistes independents de Xàtiva 47 x 36,2 cm (Planxa de coure de 24 x 24 cm)
Paper Super Alfa de Guarro
Impressió dels gravats: Taller de gravat Art-Lanuza (Altea)
Impressió del text: Gráficas Díaz (Alacant). DL: A-205- 1981
Tirada de 101 exemplars numerats i signats pels autors: 75 en aràbics; 16 P.A.; i 15 H.C.

Llocs

67,5 x 51,5 x 0,8 cm. Any 1981
Obra plasticoliterària en la que tres escriptors il·lustren en textos les tres imatges proposades per tres artistes plàstics, inclosos tots sis en una mateixa carpeta
Serigrafies: Carme Aguadé, Manuel Boix i Adrià Lanuza
Textos: Joan Fuster –que escriu Sucar-hi per a la serigrafia de M. Boix–, Alexandre Cirici i Francesc Pérez Moragón
Edita: Obra Gràfica Orla
Impressió: Tallers d’Emilio Martínez (Barcelona)
Carpeta de cartró folrada en paper
Tirada de 58 exemplars numerats i signats pels autors: 8 d’homenatge, en romans, i 50 en aràbics
L’obra de Boix és una serigrafia de la sèrie La mar de 49 x 36 cm. sobre cartolina de 65,5 x 50,3 cm

Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana

53 x 37 x 5,6 cm. Any 1984
Llibre plasticolegislatiu per a celebrar l’aprovació de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana de 1982. Amb obra gràfica de 19 artistes plàstics valencians: Anzo, R. Armengol, J. Ballester, M. Boix, R. Calduch, C. Calvo, J. Cardells, J.R. Castejon, A. Gabino, J. Genovés, A. Heras, J. Michavila, A. Miró, M. Navarro, E. Sempere, S. Sòria, R. de Soto, J. Teixidor i J. Mª Yturralde
Textos: Pròleg de Joan Lerma, president de la Generalitat Valenciana. Nota introductòria de Vicent Aguilera Cerni. Text íntegre de la Llei Orgànica 5/1982, d’1 de juliol, d’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana
Papers Super Alfa de Guarro, de 50,7 x 35 cm
Edita: Generalitat Valenciana. Edició a cura de Josep Palàcios i Joan Àngel Blasco Carrascosa
Estampació dels gravats: Tòrcul VIA 1 (l’Alcúdia), i –el gravat Gabino– Taller Mayor, 28 (Madrid)
Impressió serigràfica: Ibero-suiza (València)
Impressió del text: Impremta Palàcios (Sueca). ISBN: 84-7579-033-X. DL: V-1955-1984
Tirada de 180 exemplars signats pels autors: 150 numerats en aràbics; 25 exemplars de col·laborador, i 5 per a complir tràmits legals
L’obra de Boix és un aiguafort estampat amb tres tintes a la poupée, de 44,5 x 29,9 cm. El 1987 es fa una tirada extraordinària del gravat de 50 exemplars numerats en romans i signats
Del llibre es va fer una edició facsímil de 35 x 25 x 2,2 cm en paper Biblos i en paper Registre, amb les il·lustracions impreses en quadricromia, tècnica òfset, sobre paper Ductor de Sarrió. Edita: Generalitat Valenciana. Edició a cura de J. Palàcios i J.A. Blasco Carrascosa. Fotogravador: Carreres (València). Impressió: Impremta Palàcios (Sueca) Enquadernació: Gómez (València). Tirada de 1.150 exemplars

Druïda

33,9 x 24,4 x 2,9 cm. Any 1984
Estoig d’onze llibres il·lustrats (22,7 x 16,1 cm) fruit de la col·laboració plasticoliterària entre Manuel Boix i Vicent Andrés Estellés, Josep Guinovart i Blai Bonet, Antoni Tàpies i Joan Brossa, Josep Mª Subirachs i Salvador Espriu, Ricard Pla Boada i J.V. Foix, Albert Ràfols Casamada i Josep Mª Llompart, Andreu Alfaro i Miquel Martí i Pol, Josep Vives Campomar i Jaume Vidal Alcover, Guillem Viladot, Vicenç Calbet i Marià Villangómez Llobet, i Joan Hernández Pijoan i Joan Vinyoli
Edició: Druïda (Barcelona)
Impressió: Tallers CEGE Creaciones Gráficas (Barcelona). DL: B-8392-1984
Capses de cartó folrat amb paper: Indaro
Tirada de 1.500 exemplars
Boix il·lustra Cançoner del Duc de Calàbria, d’Estellés, amb set dibuixos a aquarel·la, tinta i collage: cinc de 21,5 x 31 cm i dos de 21,5 x 14,5 cm; reproduïts en quadricromia, sistema òfset. Un d’estos dibuixos servix el 1992 per a il·lustrar el llibre Nights that make the night, de Vicent Andrés Estellés (traduït a l’anglés per David H. Rosenthal), de l’editorial Persea Books, de Nova York (ISBN: 0-89255-172-0)

Nou gravadors interpreten Ausiàs March. 1397 – 1997

57,5 x 39,5 x 3,5 cm. Any 1997
Obra plasticoliterària per a commemorar el 600 aniversari del naixement del poeta valencià Ausiàs March
Participació plàstica: Rafael Armengol, Arcadi Blasco, Manuel Boix (que també dibuixa l’Ausiàs March de la portada), Joan Castejón, Joan Genovés, Artur Heras, Joaquim Michavila, Antoni Miró i Vicent Traver
Text: Ausiàs March (poemes). Pròleg d’Antoni Tirado, president de Bancaixa
Edita: Fundació Bancaixa
Edició a cura de Josep Palàcios
Impressió del text: Impremta Palàcios (Sueca)
Capsa de metacrilat
L’obra de Boix és un aiguafort de 32,5 x 24,5 cm (paper de 55,5 x 37,5 cm) acolorit a mà amb aquarel·la
Il·lustra el poema LXIV "Lo temps és tal que tot animal brut”. D’esta mateixa obra se’n va fer una edició facsimil i un llibre:
– Edició facsímil de 50 x 35,5 x 2 cm en paper Torreón, de Guarro, imprés en quadricromia, tècnica òfset. Edita: Fundació Bancaixa. Edició a cura de J. Palàcios
Impressió: Impremta Palàcios (Sueca). ISBN: 84-88715-98-6. DL: V-4041-1997. Capsa de cartó
– Llibre, de 29,5 x 21 cm, amb pròleg d’Albert Hauf, amb la biografia de cadascun dels gravadors i amb la reproducció dels gravats corresponents, imprés en quadricromia, tècnica òfset. Edita: Fundació Bancaixa. Edició a cura de J. Palàcios. Impressió: Impremta Palàcios (Sueca). ISBN: 84-89413-05-3. DL: V-4260- 1997. Enquadernat en rústica

Quatre relats

72 x 50 x 3,5 cm. Any 2003
Obra plasticoliterària per a commemorar el 750 aniversari de la Carta Pobla de l’Alcúdia. Participació plàstica de R. Armengol, J. Arocas, X. Barbaroja, I. Blasco, J. Bria, M. Boix, O. Cruzà, A. Doménech, J. Gascón, V. Marco, A. Pina, E. Solbes i R. Tormo
Textos: Jesús Huguet (Mentrestant, volen), Josep Ll. Millo (Els ocells del paradís), Vicent Ortega (Dones), i Emili Piera (La puça del futur)
Edició de l’Ajuntament de l'Alcúdia i l’Associació Cultural del 750 Aniversari de la Carta de Poblament de l’Alcúdia
Impressió de les serigrafies: Estudi serigràfic d’Armando Silvestre (València)
Impresió del text: Gràfiques Gimeval (l’Alcúdia)
Capses de cartó: Taller Món Blanc (Mislata)
Tirada de 225 exemplars sense enquadernar, numerats i signats pels autors: 200 en aràbics, i 25 PA en romans
L’obra de Boix és una serigrafia a dos tintes. 49,6 x 31,5 cm sobre paper Modigliani de 69,5 x 48 cm

La tragèdia de Macbeth. La tragèdia de Juli Cèsar

36,5 x 26,5 x 8 cm. Any 2006
Il·lustració amb aiguaforts i dibuixos a tinta xinesa de les obres teatrals homònimes de William Shakespeare, en versió catalana de Magí Morera i Galícia
L’obra consta de tres toms, dintre d’una capsa de cartó folrada de tela: un primer volum introductori amb textos de Manuel Jorba i de Josep Palàcios; un segon volum amb La tragèdia de Macbeth, amb un aiguafort, amb tinta negra, i aquarel·la de 24,6 x 40,3 cm sobre paper Biblos de Guarro de 34,8 x 50 cm, i 8 dibuixos impresos en òfset a una tinta, els originals dels quals estan fets a la tinta xinesa; i un tercer volum amb La tragèdia de Juli Cèsar, amb un aiguafort, amb tinta negra, i aquarel·la de 24,9 x 40,8 cm sobre paper Biblos de Guarro de 34,8 x 50 cm, i deu dibuixos impresos en òfset a una tinta, els originals dels quals estan fets a la tinta xinesa
Edició a cura de Manuel Jorbà
Edita: Associació de Bibliòfils de Barcelona (Barcelona)
Impressió i composició: Albert Corbeto i Arts Gràfiques Bobalà, SL (Lleida)
Tirada de 210 exemplars sobre paper Biblos de Guarro numerats i signats en cadascun dels aiguaforts: 150 en aràbics i nominals per als socis individuals; 25 en romans i nominals per als socis col·lectius; i 35 numerats alfabèticament destinats a col·laboradors i DL

 

 

Si vols escriure'm pots fer-ho a: manuelboix@gmail.com