MANUEL BOIX

 

 

Bibliofília

LB/Abelles

Serie calcogràfica dedicada a la cria de les abelles, inspirada en un text del
llibre Spill d'exemples de naturaleses de alguns animals, que es troba citat a l'epígraf
Text escollit per Josep Lozano Lerma
Transcripció i traducció al castellà de Josep Pàlacios
Deu gravats de 12,5 x 12,5 cms de Manuel Boix
Grandaria del paper: 33 x 23 cm
14 fulls i els plecs protectors per als gravats
Capsa de fusta amb el títol gravat
Edició de seixanta còpies en paper "Arches"
Els textos foren impressos en Sueca i els gravats a Saragossa
durant els mesos d'octubre i novembre de 1980

 

 

Si vols escriure'm pots fer-ho a: manuelboix@gmail.com