MANUEL BOIX

 

 

Tirante el Blanco. Volumen I Tirante el Blanco. Volumen II Tirante el Blanco. Volumen III Tirante el Blanco. Volumen IV  

 

Tirante el Blanco.

 

"E, tota nua, se n'anà per l'aigua seguint la vora de la mar." (Capítulo )

 

"Per força o per grat, ell passarà a vós, aprés vos farà tres figues e les vos posarà en la barba. Aprés vos dirà: " Na mala dona, ni grat ni gràcies, ara que n'he hagut lo que desijava." (Capítulo 215)
"Estant en aquestes raons, entrà la Viuda Reposada, e la Princessa la pregà que es banyàs ab ella." (Capítulo 231)
"Certament - dix l'Emperadriu -, sí poden fer, per ço com t'est enamorat de ta mare e has mostrada la tua valentia." (Capítulo 262)
"E, pensant en si, tingué dubte que los espills no li representassen fals lo que havia vist, e trencà los espills mirant dins si havia alguna cosa maliciosa que fos feta per art de nigromància, e no trobà res del que pensava." (Capítulo 283)
"Senyor, io no crec que natura pogués formar un cors mortal ab més perfecció, car pintor no poguera pintar un cors més bell del que io he vist." (Capítulo 299)
"E véu ab los ulls de la pensa camí per on la sancta crestiandat poria ésser exalçada, deliberà de mostrar molta amor a la Reina perquè tingués voluntat de fer-se crestiana, no perjudicant en res l'amor que tenia a la sua Princessa." (Capítulo 324)
"E aquest Rei era son germà, coneixent-lo molt bé en les armes, e sobre lo bacinet que portava una gran bogia tota d'or, ab moltes pedres precioses que tenia entorn." (Capítulo 340)
"E veren acostar una esquadra de gent ab una bandera blava on hi havia pintat un eixam d'abelles totes d'or, e tots feien gran esforç de matar lo rei Escariano." (Capítulo 349)
"Oh, com sou donzella de mal comport! Eixiu ara del bany e teniu les carns llises e gentils, prenc gran delit en tocar-les ." (Capítulo 233)
 

 

Características del Tercer Volumen

Ilustraciones: dos medallones a color, 14 cm. de diámetro,
y doce grabados:
un frontispicio, 36,5 x 51 cm.,
ocho láminas, 31 x 23 cm.,
dos viñetas, cada una de 17 cm. de ancho,
y un desplegable panorámico, 36,5 cm. x 100 cm.
Un alfabeto de capitulares, 5 x 5 cm.,
especialmente diseñadas para este libro.
Composición del texto en letra de tipo Palladium
y pies en Bodoni cursiva.
Caja tipográfica: 29 x 17,5 cm.
Tamaño del papel: 39 x 26,5 cm.
Paginación: dos hojas de pliegue de 8 guardapáginas,
4 páginas para la portadilla y créditos editoriales,
2 hojas de pliegue de 8 páginas para el frontispicio
y el desplegable,
8 carpetas de 4 páginas para las láminas,
175 páginas numeradas.
Ediciones impresas:
una COPIA ÚNICA, en papel "Super Alpha",
tres COPIAS ESPECIALES, en papel "Super Alpha",
trescientas COPIAS, en papel "Castle".
El colofón está fechado en la primera semana de junio de 1984.

 

 

Si quieres escribirme puedes hacerlo a: manuelboix@gmail.com