MANUEL BOIX

 

 

Ilustraciones

Otras revistas

 

OTRAS REVISTAS
–La ballena alegre. Nº 19. Ed. Doncel (Madrid), 1967. (Ilustraciones conjuntas de M. Boix y M. Calatayud)
–La ballena alegre. Nº 22. Ed. Doncel (Madrid), 1967. (Ilustraciones conjuntas de M. Boix y M. Calatayud)
–Teresa. Nº 223 (El niño que nació de un melocotón. Popular). Ed. Revista para todas las mujeres (Madrid), 1972
–Teresa. Nº 240 (El gigante egoista. Oscar Wilde). Ed. Revista para todas las mujeres (Madrid), 1973
–Terror gráfico. Nº 10 (El cáncamo). Ursus Ediciones (Barcelona), 1973. (Cómic ilustrado conjuntamente por M. Boix y J. Arocas, con texto de J. Millo)
–L’Andana. Nº 5. Ayuntamiento de l’Alcúdia (l’Alcúdia), diciembre, 1978
–L’Espill. Nº 4. Edicions Tres i Quatre (Valencia), 1979
–Cimal. Cuadernos de cultura artística. Nº 7. Cimal (Gandia), 1980
–All-i-oli: Quaderns dels Treballadors de l'Ensenyament del Pais Valencià. Nº 5. Federació de Treballadors de l’Ensenyament del PV (Valencia), abril, 1980
–L'esplai: Publicació dels Països Catalans i Occitània. Nº 42. L’esplai (Barcelona), 1980
–Butlletí intern: Acció Cultural del País Valencià. Nº 8. Acció Cultural del País Valencià (Valencia), febrero, 1981
–Cairell, revista de literatura. Nº 8. Almudín, S.A. (Valencia), 1981
–Papers de la Costera. Nº 2. Associació d’Amics de la Costera (Xàtiva), 1982
–Cartelera Turia. Nº 959. Cartelera Turia (Valencia), 21-06-1982
–Cartelera Turia. Nº 1.188. Cartelera Turia (Valencia), 10-06-1986
–Gregal Llibres. Catàleg 1987-88. Consorci d’Editors Valencians (Valencia), 1987
–CLIJ. Cuadernos de Literatura Infantil i Juvenil. Nº 18. Ed. Fontalba (Barcelona), 1990
–Enfermería integral: Revista científica e informativa. Nº 27. Colegio Oficial de Enfermería (Valencia), 1993
–Enfermería integral: Revista científica e informativa, Nº 56. Colegio Oficial de Enfermería (Valencia), 2001
–Enfermería integral: Revista científica e informativa, Nº 58. Colegio Oficial de Enfermería (Valencia), 2001
–Enfermería integral: Revista científica e informativa, Nº 60. Colegio Oficial de Enfermería (Valencia), 2002
–Literatures. Nº 1, epoca II. Ed. Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (Sueca), 2003
–Mètode: Revista de difusió de la investigació. Nº 43. Universitat de València (Valencia), octubre 2004
–Minerva. Nº 94. Círculo de Bellas Artes (Madrid), octubre 2004
–Mètode: Revista de difusió de la investigació. Anuario 2005 (Envejecimiento. El paso del tiempo). Universitat de València, Valencia, 2005, p. 148 – 149

 

 

Si quieres escribirme puedes hacerlo a: manuelboix@gmail.com